Pearl nail nr 2

IMG_6363

Dessa är snabbt att göra och tar max 15 min.
Du behöver lilla nagellack (2) köpt på TGR. Gör sedan prickar med dekorations pinnen (3) med vit nagellack (1).

Snygga fabulösa naglar!

This is a quick to do, only 15 min.
You need purple nail polish (2) bought at TGR. Do some spots with the decorations stick (3) with white nail polish (1) .

Wonderful fabulous nails!

IMG_6366

Pearl nails

IMG_6349

Jag älskar pärlor och det är något jag tycker alla prinsessor ska ha. Om det är ett halsband, armband, örhängen, ring eller nagellack. Pärlor är klassisk och tidlöst vilket är det bästa med dem och som man hör ska en prinsessa ha fina naglar.

Gör såhär:<
Gör i ordning naglarna med att dra tillbaka nagelbandet (6) och sedan klippa av det med (5) och fila naglarna jämna (7)

Måla med nagellack (2) sedan tejpa (4) runt nageln där du vill ha den franska manikyren med vit nagellack (3). Använd sedan vit nagellack (3) och verktygen (1) går bra med tandpetare med och gör prickar på naglarna.

I love peals and that’s what I think all princesses should have. Even if it’s a neckless, bracelets, earnings, rings or nail art. Pearls are classic and timeless which is the best thing with them. And as you all know princesses need clean nails.

How to make it:
Prepare your nails to pull back the cuticle (6) and then cut it with (5) and file your nails even. (7)

Paint with nail polish (2) then tape (4) around the nail where you want the French manicure with white nail polish (3). Then use white nail polish (3) and tool (1) goes well with toothpicks and make dots on your nails.

IMG_6352

True to yourself

Jag måste vara ärlig. Jag har alltid älskat Disney och jag har alltid velat vara en prinsessa precis som de. Vilket är svårt att vara i dagens samhälle och särskilt när det är konstigt att man älskar Disney och ser det som en passion. Efter flera års smygande har jag sakta men säkert blivit starkare och stoltare, det är dags att bli det jag alltid velat vara.

I must be honest. I always loved Disney and I have always wanted to be a princess just like them. This is a hard thing to be in the modern society we live in and it is harder when people thinks it’s weird to love Disney. So after many years sneaking with this passion I’ve been stronger and more prouder and its time become the one I always wanted to be!

IMG_6336

Prepare for D-day

Idag har jag suttit i 9 timmar och pluggat matematik inför tentamen imorgon. Uff… Bråk, primtal, decimal, ekvation, procent, missförstånd, olika lösningar…. Allt ska förstås. Veta varför man använder olika räknesätt och varför man ska lära sig allt. Inget därför utan den logiska förklaringen många lärare inte orkar lära elever.

Jag hoppas verkligen att jag kommer klara provet imorgon, känns tryggt men tror att det är rätt kört ändå 😉

I have studied math for 9 hours, just for the exam tomorrow. That has been my life this week. Uff… Fractions, prime numbers, decimal, elevations, percent, misunderstanding, different solutions …. Everything I must understand. Knowing why we use all the basic arithmetic operations, and why we should learn it. It’s the end of because only the logic explanation many teachers don’t want to explain.

I really hope that I will pass the exam tomorrow. But I doubt about that 😉

Xoxo

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/e06/73635414/files/2014/12/img_4068-0.jpg

ESN- Position

”I’m contacting you to ask if you are still interested working with ESN? We will have 2 new positions open for next semester” -Ben (ESN)

Jag är helt till mig. Jag kommer att söka en plats som PR hos ESN nästa termin.  Vilket är spännande och nytt. Uppdraget kommer att gå ut på att jag ska ta ansvar för PR för ESN, förbättra synligheten och upptadera hemsidan, facebook etc. Detta låter väldigt spännande och ger mig nya utmaningar vilket jag ser fram emot. Jag hoppas bara att jag får det!

I’m so excited to say that I’m going to apply to take the position as a Public relation at ESN next semester. This is exciting and new for me. The mission its about taking responsibility for public relation at ESN, increase the visibility of ESN and continuously update the communication channel of ESN Malmö, website, facebook etc, This sounds very exciting and gives me new challenges which I look forward too.  I hope I get it!

 BC-PR-bollocks-pic

ESN Buddy

ESN – Erasmus student network. It’s a network that helps exchange students all over Europe.

Idag fick jag svar från en av utbytes studenter som jag kommer hjälpa  och välkomna den 8 januari. ESN kallar ossr för Buddys. Min uppgift är att vara tillgänglig via e-mail för att besvara deras frågor och förbereda dem. De utbytes studenter jag kommer att ha kontakt med är från Österrike och Tyskland vilket är helt underbart. Lite nervös för min engelska men det ska utvecklas och bli bättre.

Today I got e-mail from one of my exchange students whom I will help and welcome, 8 January. ESN call us buddys. My mission is too answer there questions and prepare them. The exchange student I’m helping is from Austria and Germany which is wonderful! A bit nervous with my English but it will improve! 

esn_logo

Footstretcher

Jag har sökt och tittat på youtube hur jag kan utveckla min pointe och hittade en footstretcher på
http://www.footstretch.com/en/ som kostar mellan 1200-1600 kr. Men kostar allt för mycket när man är en student.

I have search and looked at YouTube how I can improve my pointe and found a footstretcher at http://www.footstretch.com/en/ and cost about 98€- 145€. But it’s to expensive for a student.

IMG_4635.JPG

Så jag hittade på youtube hur du kan göra en själv. Det du behöver är en planka och stretching band och en häftapparat något att sätta fast den. Tada! En footstretcher under 150 kr.

I found on YouTube how I make one by your own. All you need is a wood plank and a stretching band and a stapler. Tada! A footstretcher under 150kr.

IMG_4634.JPG

Nu är det bara att stretcha.

now it’s time to stretch.

IMG_4633.PNG

Ponite

Allt jag vill är att få gå på tåspets och det är min dröm. Sedan februari har jag försökt hitta ett sätt för en bra pointe. Och nu ser jag att jag är påväg att bli vigare med fötterna. Men har fortfarande lång väg att gå.

I always wanted to get on pointe and it’s one of my biggest dreams. Sense February I have tried go get a better arch. Now I see that I’m on the right way but still have a long way to go.

<a href=”http://www.bloglovin.com/blog/13324333/?claim=meq6mjhqwf8″>Följ min blogg med Bloglovin</a>

IMG_4613.JPG